Skip links

Privacy Policy

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care interacționați cu noi in legătură cu produsele și serviciile noastre, in calitatea dvs. de vizitatori sau utilizatori ai site-ului nostru online, aspecte stabilite de prevederile legislației europene și naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM?

Societatea Waha Continuum SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Agricultori nr.66, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/1633/2019, CUI 40613764 (denumită in continuare “Societatea” sau „noi”). Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care este destinată să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate pentru ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și vom modifica și această politică de confidențialitate în consecință.

2. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:

 • vizitatorii www.wahafestival.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează magazinul online;
 • vizitatorii www.wahafestival.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea cumpărării unor bilete, abonamente sau vouchere comercializate de Societate, fără a avea înregistrat un cont in magazinul online, sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare bilete/abonamente/vouchere; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • utilizatorii website-ului nostru, persoanele clienți sau potențiali clienți care sunt membrii ai site-ului online, ce au înregistrat un cont de utilizator in cadrul website-ului www.wahafestival.ro și care utilizează magazinul online pentru diverse servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comanda; cumpărare bilete/abonamente/vouchere; retur bilete/abonamente/vouchere și primirea contravalorii acestora; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.

3. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale. Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor site-ului online wahafestival.ro prin asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul site-ului online wahafestival.ro;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, facturarea acestora; si gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • încheierea contractelor de asigurare pentru biletele e-ticket (eBilet) si abonamente pentru festivaluri, achiziționate numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro;
 • soluționarea eventualelor retururi ale produselor cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea site-ului online wahafestival.ro și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 • transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimente, actualizări, alerte de securitate și notificări de cont;
 • marketing și publicitate;
 • securitatea și paza dumneavoastră și a produselor pe care le comercializăm (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet);
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.

4. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRĂ?

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt:

 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind crearea și administrarea contului de utilizator online in cadrul site-ului online wahafestival.ro; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre achiziționate numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro; soluționarea eventualelor retururi ale produselor cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimentele/spectacolele/concertele/competițiile si jocurile sportive), actualizări;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând in oferirea accesului și utilizării serviciilor site-ului online wahafestival.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării site-ului online www.wahafestival.ro și experienței utilizatorilor și clienților; marketing si publicitate; securitatea și paza pentru persoane și pentru produsele comercializate (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet); prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor de bilete; prevenirea si combaterea violentei in cazul competițiilor si jocurilor sportive justificate de gradul de risc al acestora;
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale (ex. verificarea vârstei participanților la evenimente in cazul vânzărilor de băuturi alcoolice); apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).

5. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor site-ului online wahafestival.ro – este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a site-ului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul site-ului online: adresa de email; Netransmiterea acestei informații va face imposibilă crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), comercializate in magazinul online wahafestival.ro, prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea acestora și transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimentele/spectacolele/concertele): nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare (in cazul solicitării livrărilor prin curier), date bancare, codul numeric personal (CNP) – in situații limitate (in cazul competițiilor/jocurilor sportive) conform legilor in vigoare sau in baza intereselor legitime; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi și dumneavoastră, in magazinul nostru online;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), comercializate prin casierii proprii sau in rețeaua noastră de magazine partenere: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date bancare, codul numeric personal (CNP) – in situații limitate (in cazul competițiilor/jocurilor sportive) conform legilor in vigoare sau in baza intereselor legitime; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi și dumneavoastră, emiterea facturii fiscale sau procesarea unui eventual retur și rambursarea contravalorii produsului achiziționat;
 • încheierea contractelor de asigurare pentru biletele e-ticket (eBilet) și abonamente pentru festivaluri, achiziționate de dvs. numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro, și emiterea certificatelor de asigurare, cu ajutorul partenerului nostru terț (societate de asigurări): nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa si codul numeric personal (CNP); Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de asigurare intre societatea de asigurare si dumneavoastră;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dumneavoastră;
 • marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, preferințe data nașterii și adresa (județ, oraș); Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră, conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte și promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea „Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes sa le achizionați;
 • securitatea și paza dumneavoastră și a produselor pe care le comercializăm, conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător in magazine: înregistrări video, fără sunet, in cazul in care ne vizitați casieriile proprii.

Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dumneavoastră in mediul online și în magazine și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

6. CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta magazinul online www.wahafestival.ro, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile wahafestival.ro) și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea site-ului online www.wahafestival.ro. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta site-ul online www.wahafestival.ro pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați site-ul online www.wahafestival.ro;
 • a opera, proteja, îmbunătăți și optimiza site-ul online www.wahafestival.ro și experiența utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 • a oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
 • a vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulari evenimente, alerte de securitate și notificări de cont;
 • a vă informa, prelua comenzi și soluționare a eventualelor retururi și rambursarea contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea site-ului online www.wahafestival.ro și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dumneavoastră.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile și cu consimțământul dumneavoastră;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
 • securitatea si paza dumneavoastră si a produselor pe care le comercializăm, conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător – înregistrări video, fără sunet, in cazul in care ne vizitați casieriile proprii;
 • prevenirea si combaterea violentei in cazul competițiilor si jocurilor sportive justificate de gradul de risc al acestora;

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea site-ului online www.wahafestival.ro și pentru a măsura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. (inclusiv informații despre campaniile și serviciile noastre sau partenere) și despre publicitatea media prin intermediul unor platforme sociale precum Facebook sau Google);
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre;
 • administrare sondaje, concursuri sau alte activități promoționale sau evenimente sponsorizate sau gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • înscrierea la newsletter prin e-mail; aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs sau serviciu achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite promoții dacă nu aveți un cont de utilizator online;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe in cadrul site-ului online www.wahafestival.ro.

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dumneavoastră.

Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, ​​abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul său legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

6. CÂT VĂ STOCAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și serviciile achiziționate, a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • dacă este vorba despre date la care dumneavoastră aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră le veți șterge ( ex. ștergerea contului de pe website-ul nostru);
 • dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizării serviciilor site-ului online wahafestival.ro – pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online;
 • marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online cat si pentru o perioada de 2 ani după închiderea acestuia sau pana in momentul in care se soluționează obiecțiunile dvs. cu privire la aceasta prelucrare; sau pe perioada abonării la newsletter pana la data dezabonării de la acest serviciu;
 • pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs. – datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului;
 • informare si preluare comenzi; solutionarea eventualelor retururi si rambursarea contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate – pe perioada soluționării retururilor si rezolvarii diverselor solicitări/reclamații; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;

7. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRASFERAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;
 • informațiile dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea dumneavoastră de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați la contul dumneavoastră de client din contul dumneavoastră social media. Conectând contul dumneavoastră de client și contul dumneavoastră social media, ne autorizați să împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de confidențialitate a site-ului social media;
 • putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dumneavoastră;
 • putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • in cazul în care alegeți sa plătiți produsele noastre in cadrul site-ului online www.wahafestival.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmite procesatorilor de plăti electronice, care nu ne va transfera datele dvs. bancare in nicio situație. Pentru orice plângeri si sesizări legate de aceste informații sau modalitatea in care se desfășoară o plata online, vă rugăm să contactați direct procesatorii de plăti;
 • in cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate. In cazul in care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat in acest sens.

8. CUM ALEG CE PROMOŢII PRIMESC?

Societatea noastră dorește să comunice cu dumneavoastră numai dacă v-ați exprimat sau vă exprimați acordul (consimțământul) in acest sens.

Exista însă și posibilitatea ca societatea noastră să vă transmită oferte personalizate in cazul in care ați efectuat cel puțin o dată o comandă in magazinul nostru online www.wahafestival.ro, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter sau in cazul in care aveți un cont de utilizator online creat in website-ul nostru www.wahafestival.ro (existând o relație contractuală de utilizare a website-ului www.wahafestival.ro), având la bază interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f din GDPR).

Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale și evenimente de vânzări, puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente in fiecare newsletter trimis de către noi.

9. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

Atenționăm vizitatorii si utilizatorii in mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului nostru online de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In situațiile excepționale, in care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista această prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Răspunderea pentru utilizarea magazinelor online de către copii aparține in exclusivitate părinților.

10. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dumneavoastră din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și/sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastră.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastră dispozitive pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul dumneavoastră de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosiți site-ul și serviciile noastre; produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre.

Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastră alegerile privind publicitatea online.

11. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

O detaliere a modului in care folosim cookies-urile in relația cu utilizatorul se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies regăsită la următorul link: https://www.wahafestival.ro/info/despre-noi/cookies/

12. CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dumneavoastră cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terță parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dumneavoastră, inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

13. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe website-ul nostru www.wahafestival.ro, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru cumpărături online pe www.wahafestival.ro, vă rugăm să ne trimiteți comanda prin email la: wahafestival@gmail.com.

14. CE ESTE PHISHING-UL?

“Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

15. CE LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru.

16. CUM ACCESAŢI SAU SCHIMBAŢI INFORMAŢIILE PE CARE NI LE-AŢI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.

17. CUM NE PUTEŢI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă electronică.

18. CE DREPTURI AVEŢI?​

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către Waha Continuum S.R.L., precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către wahafestival@gmail.com sau pe suport hârtie la sediul Societății, in Str. Agricultori 66, Bucuresti, Sector 2.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

In egală măsură, aveți dreptul sa va adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă in domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.