Acest eveniment se adreseaza participantilor care au implinit deja 18 ani.

Participanţii la “Waha Festival” se angajeaza să respecte legislaţia României în vigoare şi declară că nu introduc în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului nici un tip de substanţe interzise de legea română, arme sau muniţii, materiale pirotehnice.

Totodata, sunt de acord să manifeste un comportament decent (nonviolent verbal şi fizic), sa respecte regulile de curatenie si depozitare a deseurilor, precum si regulile de prevenire a incendiilor. Este strict interzisa amenajarea focului intr-un alt spatiu decat cele special destinate si semnalizate acestui scop.

Conditii pentru o participare armonioasa in cadrul Festivalului:

Pentru aceia dintre voi care nu au luat parte până acum la un eveniment in aer liber ce se intinde pe mai multe zile cat si pentru cei cu experienţă, acestea sunt micile lucruri de bună credinţă şi bun simţ pe care este necesar să le urmăm cu totii, astfel incât atat noi cat şi Mama Natură să rămânem în continuare curaţi, iubitori si in pace de la începutul până la sfărşitul festivalului cat si dincolo de infinit. 🙂

Este important sa nu ignorati faptul ca acesta este un festival în mijlocul naturii, astfel ca pe langa a fi blânzi cu voi şi natura înconjurătoare, vă mai rugăm:

– fiţi pregătiţi cu echipament de camping adecvat (cort, sac de dormit, butelii tip primus, saci pentru gunoi, lanterne, etc) si fiti atenti unde va plasati cortul - este interzisa camparea in afara zonelor semnalizate de catre organizatorii festivalului.

– toate produsele cosmetice şi pentru igienă pe care le veti utiliza sa fie organice şi/sau biodegradabile pentru a afecta cât mai puţin ecosistemul în care ne vom desfăşura activităţile

– statul la cort implica anumite reguli de convietuire, atat cu ceilalti cat si cu natura, la care va rugam sa va mentineti deschisi si sa abordati fiecare situatie ce apare cu iubire si compasiune

- toti participantii au obligatia de a respecta integritatea fizica si psihica a celorlati.

– focul de tabăra este strict interzis in afara zonelor special amenajate - suntem in inima padurii si orice foc scapat de sub supraveghere poate avea consecinte drastice asupra noastra si a naturii.

- accesul cu masina este permis pana la parcarea special amenajata.

ANUNŢ EXTREM DE IMPORTANT: NU PIERDEŢI BRĂŢARA FESTIVALULUI, ESTE BILETUL ŞI DOVADA CĂ FACEŢI PARTE DIN FESTIVAL, CEI FĂRĂ BRĂŢĂRI VOR FI RUGAŢI SĂ PLĂTEASCĂ DIN NOU CONTRAVALOAREA UNUI BILET!

Prin cumpararea biletului de acces, participantul se angajeaza sa respecte Regulamentul Festivalului. Incalcarea Regulametului atrage dupa sine excluderea din cadrul festivalului.

Festivalul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si se obliga sa aduca la cunostinta participantilor Regulamentul in forma actualizata prin afisarea lui in forma scrisa pe site-ul www.wahafestival.ro

Organizatorii “Waha Festival” îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului şi de a impune părăsirea acestui spaţiu, fără a returna preţul biletului, persoanelor care nu respectă regulile descrise in prezentul regulament (sau nu au împlinit vârsta de 18 ani).

In situatia eventuala de savarsire a faptelor de natură contravenţională sau penală, de catre participanţi, acestia sunt  responsabili in totalitate, organizatorii evenimentului cultural “Waha Festival” delimitandu-se de comportamentele neconforme si declinandu-si responsabilitatea pentru acestea.

IMPORTANT!
Minorii sub 13 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de un părinte/reprezentant legal sau convențional ce are un bilet valid, totodata, trebuie prezentat un document legal al minorului ( certificat de nastere, pasaport) care poate confirma varsta minorului.
 

Minorii cu vârstele cuprinse între 14-18 ani au accesul garantat in perimetrul festivalului doar cu un bilet de acces valid, insoțiți de un pãrinte.

 

Organizatorii vă doresc să vă distraţi înţelept, să vă umpleţi de energie şi să fiti in pace!

This event is addressed to people that have already reached 18 years of age.

Participants at the 'Waha Festival' are committed to complying with the laws of Romania and declare that they do not introduce any type of substances prohibited by the Romanian law, weapons or ammunition, pyrotechnic materials.

At the same time, they agree to show decent behavior (verbal and physical nonviolence), to respect the rules for cleaning and storing waste, as well as rules for fire prevention. It is strictly forbidden to arrange the fire in a space other than those specifically designed and signaled for this purpose.

Conditions for a harmonious participation during the Festival:

For those of you who have not taken part in an open-air event that lasts for several days and for those who have such an experience, these are the small things of good faith and common sense that we all need to follow, so that we and Mother Nature can still remain clean, loving, surrounded by nature protection from the beginning to the end of the festival and beyond the infinite. 🙂

It is important not to forget that this is a festival in the middle of nature, so besides being gentle with you and the surrounding nature, we also ask of you the following:

- be equipped with appropriate camping equipment (tent, sleeping bag, primus bottles, garbage bags, other lights, etc.) and be careful where you place your tent - camping outside the areas indicated by the festival organizers is forbidden.

- all cosmetic and hygiene products you use must be organic and / or biodegradable to minimize the impact on the ecosystem in which we operate

- camping implies certain rules of coexistence, both with others and with nature, so please keep an open mind and approach every situation that occurs with love and compassion

- All participants have the obligation to respect the physical and mental integrity of others.

- Campfire is strictly forbidden outside specially arranged areas - we are in the heart of the forest and any fire escaped from surveillance can have drastic consequences on us and nature.

- access with the car is allowed only up to the specially arranged parking before the festival Entrance.

EXTREMELY IMPORTANT NOTICE: DO NOT LOSE THE FESTIVAL BRACELETT, IT IS THE TICKET AND THE PROOF THAT YOU ARE PART OF THE FESTIVAL. THE ONES FOUND WITHOUT BRACELET WILL BE ASKED TO LEAVE OR TO PAY A TICKET!

By purchasing the ticket, the participant undertakes to respect and follow the Festival Rules. Violation of the Rulemaking brings about exclusion from the festival.

The Festival reserves the right to amend this Regulation and undertakes to inform the participants of the Rules in the updated form by presenting it in written form on the website www.wahafestival.ro

The organizers of the Waha Festival reserve the right to refuse access to the venue for the event and to impose the departure of this space without returning the ticket price to persons who do not comply with the rules described in this regulation (or have not reached the age of 18).

In the event of an offense or criminal offense, the participants are fully responsible, as the organizers of  'Waha Festival' cultural event will delimit their non-conforming behaviors and decline their responsibility for them.

IMPORTANT!
Minors under 13 years of age have free access to the festival, with the condition that they must be accompanied by a parent or a legal tutor. The attendant must show documents (birth certificate, passport) attesting the age of the minor.

Minors from 14 to 18 years of age may enter the festival area only by showing a valid ticket and only accompanied by a parent.

Disclaimer Waha Kids

 • Children under 8 years must be supervised by one of the parents.
 • Our team is not trained for babysitting, so they cannot give their whole attention to a single child.
 • The management cannot be held responsible for any injury occurred while using these facilities.
 • You should consider that this is a festival with music which consists of 24h sound and lights on. Please make sure you get full protection for your tiny human’s ears, especially if you know they are sensible to loud noises.
 • Come with an open heart and mind, your trust and love, and let's create together a fairytale that our kids will never forget.

 

The organizers wish you to have fun, fill your energy and be in peace!

 

Termeni si conditii

Website-ul www.wahafestival.ro este proprietatea S.C. WAHA CONTINUUM SRL.

 1. Acceptarea serviciilor
  1. Serviciile website-ului “www.wahafestival.ro” (denumit in continuare “wahafestival.ro” sau “site-ul nostru”) sunt oferite de S.C. WAHA CONTINUUM SRL (denumita in continuare “WAHA”) exclusiv persoanelor care sunt de acord cu termenii si conditiile expuse in continuare.
  2. Prin bifarea casutei “Accept termenii si conditiile” va declarati acordul dvs. cu privire la prezentele conditii ale site-ului nostru. Eventualele conditii pe care utilizatorul ar dori sa le impuna termenilor si conditiilor acestui site sunt automat excluse si nu vor fi recunoscute de catre WAHA.
 2. Utilizare permisa
  1. Utilizatorul este de acord ca are autorizatie din partea WAHA numai de a vizita si/sau sa detine o copie a paginilor acestui site strict pentru uzul sau personal si ca nu va duplica, descarca, publica, modifica sau distribui in alt fel materialul de pe acest website pentru alt scop decat acela de a revizualiza informatii privind evenimente, pentru uz personal sau pentru a achizitiona bilete pentru uzul sau personal, cu exceptia autorizarii speciale din partea WAHA de a proceda astfel. Continutul si software-ul de pe acest website sunt proprietatea WAHA si/sau a furnizorilor sai si sunt protejate de legile romane si internationale de copyright.
 3. Descrierea serviciilor oferite – Conditii
  1. WAHA ofera – spre vanzare – bilete, abonamente utilizatorilor inregistrati sau neinregistrati pe wahafestival.ro, in schimbul achitarii acestor bilete prin urmatoarele mijloace de plata: plata on-line cu card-ul.

In cazul comenzilor care nu contin coordonatele corecte ale persoanei care a comandat, www.wahafestival.ro isi rezerva dreptul de a le anula.

 • Limitarea raspunderilor

WAHA nu isi asuma sub nicio forma si in nici un sens raspunderea pentru continutul site-urilor care au link-uri pe wahafestival.ro sau care au orice alt tip de legatura (de ex.: sponsori, parteneri) cu site-ul nostru. WAHA nu isi asuma sub nicio forma si in nici un sens raspunderea pentru eventualele tentative de revanzare a biletelor cumparate prin intermediul www.wahafestival.ro.

 • Conditii finale

Utilizatorul are obligatia de a furniza informatii reale si corecte despre persoana sa, atunci cand acestea i se cer, sub rezerva excluderii din baza de date. WAHA isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment “Termenii si conditiile” fara o notificare prealabila. WAHA poate restrictiona accesul oricarui utilizator care nu respecta una din conditiile de mai sus. De asemenea, WAHA poate alege in orice moment incetarea furnizarii serviciilor oferite pe site-ul wahafestival.ro. Acuratetea, integralitatea si actualitatea informatiei Cu toate ca depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratetea si integralitatea informatiei de pe acest website, nu ne asumam responsabilitatea daca informatiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastra risc. Sunteti de acord ca este responsabilitatea dumneavoastra de a monitoriza orice modificari ale materialului si informatiilor de pe acest website. Drepturi de proprietate intelectuala Toate drepturile de autor, marcile si orice alte drepturi de proprietate intelectuala din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea SC WAHA CONTINUUM SRL  sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Aveti dreptul sa parcurgeti acest website, sa reproduceti portiuni prin imprimare, descarcare pe un hard disk sau sa le distribuiti altor indivizi. Acestea se pot face doar cu conditia sa pastrati intacte toate drepturile de autor si alte insemne de proprietate si cu conditia ca pe aceste reproduceri sa apara insemnul de marca inregistrata mentionat mai jos. Nu este permisa reproducerea niciunei parti a acestui website pentru a fi vanduta sau distribuita in schimbul unui castig comercial si nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa in orice alte lucrari, publicatii sau website-uri. Marcile, logo-urile, caracterele si alte marci de serviciu (denumite in mod colectiv “Marci”) ce apar pe acest website apartin SC WAHA CONTINUUM SRL. Nimic din ceea ce contine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenta sau drept de folosire a vreunei Marci ce apare pe acest website. Este strict interzisa folosirea/folosirea defectuoasa a Marcilor ce apar pe acest website, sau in orice alt context pe acest website, cu exceptia celor prevazute in acest document. De asemenea, va aducem la cunostinta ca SC WAHA CONTINUUM SRL. isi va exercita in mod activ drepturile de proprietate intelectuala in toate aspectele protejate de lege.

Site-ul www.wahafestival.ro utilizeaza cookie-uri

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.wahafestival.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la:

E-mail: wahafestival@gmail.com

POLITICĂ PRIVIND MODULELE COOKIE

La S.C. Waha Continuum S.R.L. (denumită in continuare “Societatea”), credem în a fi transparenți și deschiși în legătură cu modul în care colectăm și utilizăm datele care se referă la dumneavoastră. În spiritul transparenței, această politică furnizează informații detaliate despre cum și când utilizăm modulele cookie. Prezenta politică referitoare la modulele cookie se aplică pentru orice produs sau serviciu S.C. Waha Continuum S.R.L.  care se leagă de această politică sau care o încorporează prin referință.

Societatea se angajează să te protejeze cu privire la colectarea online a oricăror date anonime (sau nu) despre dumneavoastră. Această secțiune vă spune cum folosim modulele cookie, de ce, și modul în care acest lucru ne permite să îmbunătățim serviciile. De asemenea, vă spune cum puteți gestiona modulele cookie care sunt stocate pe dispozitiv.

 1. Cum folosim module cookie?

Utilizăm module cookie și alte tehnologii similare pentru a oferi o experiență optimă fiecărei persoane care utilizează website-urile societății. Modulele cookie ne ajută, de asemenea, la menținerea siguranței contului dumneavoastră. Prin accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor noastre (prin orice dispozitiv), dumneavoastră vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare în scopurile specificate în această politică, în plus, față de orice alți termeni și condiții ai prezentului website.

Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a modulelor cookie, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră sau să nu utilizați acest website sau alte website-uri ale Societății.

Decuplarea modulelor cookie pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest website și alte website-uri ale Societății.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări la Politica privind modulele cookie, cu informarea dumneavoastră. Toate modificările vor apărea aici și intră în vigoare imediat. Utilizarea în continuare a website-ului nostru semnifică acordul dumneavoastră cu privire la orice astfel de modificări.

 1. Ce este un modul cookie?
 • Un modul cookie este o colecție de date într-un standard industrial pe care o pagină web le transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. În acest scop, modulele cookie colectează informații cu privire la comportamentul dumneavoastră online.
 • Un modul cookie este un fișier de mici dimensiuni care conține un text alcătuit dintr-un șir de litere și cifre (informații), deseori codificate, care vă identifică în mod unic computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul, dar poate conține și alte informații. Un modul cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea modulului cookie. Mai mult, durata de existență a unui modul cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
 • Un modul cookie este un fișier care esteplasat / descărcat pe dispozitivul pe care îl utilizați atunci când accesați un website, prin solicitarea emisă de către web server unui browser (ex.: Internet Explorer, Chrome), care permite utilizarea funcționalităților site-urilor Societății înregistrând navigarea website-ului, astfel încât, atunci când accesați din nou website-ul, acesta poate prezenta opțiuni adaptate pe baza informațiilor stocate despre ultima dumneavoastră vizită.
 • Un modul cookie este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși – modulele cookie folosesc formate tip plain text, nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula; nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou– sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului), ele permițând exclusiv strângerea de informații despre comportamentul utilizatorilor (în principiu, care anume pagini web vizitează și când).
 • Altfel spus, modulul cookie poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță website-ul de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul website.

 

Scopul modulelor cookie

Modulele cookie pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website-uri. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website, datele de autentificare sunt stocate într-un modul cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, modulele cookie pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Modulele cookie spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul website de la început. Astfel, modulele cookie pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website.

În mod similar, modulele cookie pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un website de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

De asemenea, folosim cookie-uri in scopuri statistice si de marketing.

 

 1. Ce tipuri de module cookie utilizăm?

Noi utilizăm următoarele tipuri de module cookie: [persistente: Cookie-uri pentru publicitate / de sesiune: Cookie-uri pentru Cosul de cumparaturi, Cookie-uri pentru geotargetting, proprii: Cookie-uri pentru inregistrare/ instalate de terțe părți: Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor, Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate ].

Modulele cookie persistente ne ajută să vă recunoaștem ca utilizator existent, ceea ce facilitează revenirea dumneavoastră pe website-ul nostru sau interacțiunea cu serviciile noastre fără să intrați din nou în cont. După ce intrați în cont, un modul cookie persistent rămâne în browser și va fi citit atunci când reveniți la unul dintre website-urile noastre sau la un website partener care utilizează serviciile noastre (de exemplu, butoanele noastre de distribuire sau de candidatură pentru job). Modulele cookie de sesiune sunt active numai pe durata unei sesiuni (de regulă, vizita obișnuită pe un website sau sesiunea unui browser).

Exista mai multe tipuri de cookie-uri, după cum urmează:

Tip Descriere
Strict necesar     Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați pe site și să utilizați funcții cum ar fi paginile de cumpărături și să vizualizați site-ul în mai multe limbi. De asemenea, folosim aceste cookie-uri pentru a vă aminti ce este în coșul de cumpărături și pentru a afla dacă sunteți sau nu conectat (ă) la site-ul web.
Performanța     Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați site-ul web, cum ar fi paginile pe care le-ați vizitat și dacă ați înregistrat erori. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt anonime și sunt folosite numai pentru a ne furniza date despre modul în care este utilizat site-ul Web. Aceste date nu sunt folosite pentru a vă direcționa publicitatea când vizitați alte site-uri web.
Funcțional     Aceste cookie-uri permit site-ului să furnizeze servicii și să rețină elemente ale vizitei dvs. pentru a vă îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri nu colectează informații care ar putea să vă identifice. Utilizăm aceste module cookie pentru a efectua funcții, cum ar fi împiedicarea prezentării unui sondaj pe care l-ați completat sau pe care l-ați refuzat.
Direcționarea      Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face reclamele pe care le vedeți mai relevante pentru interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care le vedeți o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniei de publicitate. Acestea sunt, de obicei, plasate de rețelele de publicitate cu permisiunea noastră.

Pe website-ul nostru utilizăm module cookie unor terțe părți, precum Cookie-uri de analiza a vizitatorilor, cu ajutorul cărora:

In cazul Cookie-urilor de analiza a vizitatorilor suntem informati daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

In cazul Cookie-urilor furnizorilor de publicitate o mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

O lista completa a tuturor tipurilor de cookie pe care site-ul nostru le folosește se regăsește, in limba engleză, la finalul acestui document.

 1. Cum folosim modulele cookie?

Modulele cookie pot fi folosite pentru a vă recunoaște când vizitați website-urile noastre pentru a vă memora preferințele și a vă furniza o experiență personalizată conform setărilor dumneavoastră. Modulele cookie pot face de asemenea interacțiunile dumneavoastră cu noi mai rapide și mai sigure. În plus, modulele cookie permit furnizarea de reclame pe website-urile noastre și în afara acestora, precum și furnizarea de funcționalități personalizate.

Noi folosim modulele cookie și tehnologiile similare în mai multe scopuri, în funcție de produs, inclusiv:

Categorii de utilizare Descriere
Conectarea și Autentificare (înregistrare)     Dacă ați intrat în contul dumneavoastră modulele cookie ne ajută să vă afișăm informații și să vă personalizăm experiența. Atunci când vă conectați la un website utilizând Contul dumneavoastră personal, stocăm un număr ID unic și ora conectării într-un modul cookie criptat pe dispozitivul dumneavoastră. Acest modul cookie vă permite să vă deplasați de la o pagină la alta în website, fără a fi necesar să vă conectați din nou pe fiecare pagină. De asemenea, vă puteți salva informațiile de conectare astfel încât să nu fie necesar să vă conectați de fiecare dată când vă întoarceți la website.
Siguranță / Securitate     Noi utilizăm module cookie ca să activăm și să sprijinim funcționalitățile noastre de siguranță, precum și ca să detectăm activități dăunătoare sau încălcări ale Acordului utilizatorului. Folosim module cookie pentru a detecta fraudele și utilizarea abuzivă a website-urilor și a serviciilor noastre.
Stocarea informațiile pe care le furnizați pe un website web     Atunci când furnizați informații sau adăugați produse la un coș de cumpărături când faceți cumpărături pe website-urile noastre stocăm datele într-un modul cookie pentru a vă reține produsele și informațiile pe care le-ați adăugat.
Rețele sociale     Unele dintre website-urile noastre includ module cookie de rețele sociale, inclusiv pe cele care le permit utilizatorilor conectați la serviciul de rețele sociale să partajeze conținut prin acel serviciu.
Feedback     Website-urile noastre utilizează module cookie pentru a vă permite să oferiți feedback.
Preferințe, funcționalități și servicii     Modulele cookie ne pot indica ce limbă preferați și care sunt preferințele dumneavoastră de comunicare. Modulele cookie vă pot facilita completarea formularelor pe website. De asemenea, modulele cookie vă pot furniza funcționalități, informații și conținut personalizat cu ajutorul pluginurilor noastre. Setările care permit produselor noastre să opereze corect sau care păstrează preferințele dumneavoastră în timp pot fi stocate pe dispozitiv. De exemplu, dacă introduceți în cadrul unui website orașul sau codul poștal pentru a primi știri sau informații meteo locale, putem stoca aceste date într-un modul cookie, astfel încât, atunci când veți reveni la website-ul respectiv, să vedeți informațiile locale relevante. De asemenea, salvăm preferințele, cum ar fi limba, browserul și setările de player multimedia, astfel încât să nu fie necesar să fie resetate de fiecare dată când vă întoarceți la website. Dacă renunțați la publicitatea bazată pe interese, stocăm această preferință de renunțare utilizând un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră.
Publicitate / Publicitate bazată pe categorii de interese / modul cookie-uri ale furnizorilor de publicitate     Noi putem utiliza module cookie ca să afișăm reclame relevante pentru dumneavoastră., atât pe acest website cât și în afara acestuia. Putem utiliza, de asemenea, un modul cookie pentru a afla dacă cineva care a văzut o reclamă a accesat ulterior website-ul beneficiarului de publicitate și a efectuat o acțiune (de ex., a descărcat o carte albă sau a efectuat o achiziție). În mod similar, partenerii noștri pot utiliza module cookie ca să afle dacă am afișat o reclamă și care a fost performanța acesteia sau să ne furnizeze informații despre modul în care interacționați cu reclamele. Putem, de asemenea, să colaborăm cu un partener ca să vă afișăm o reclamă pe sau în afara website-ului. De exemplu, după ce ați vizitat website-ul sau aplicația partenerului respectiv.

    Societatea utilizează module cookie pentru a colecta date despre activitatea dumneavoastră online și a vă identifica interesele, astfel încât să vă putem prezenta reclamele cele mai relevante.

Afișarea publicității     Societatea utilizează module cookie pentru a înregistra numărul vizitatorilor care au făcut clic pe o reclamă și pentru a înregistra ce reclame ați văzut, ca să nu vedeți aceeași reclamă în mod repetat.
Performanță, analize și cercetare / Statistici     Modulele cookie ne ajută să determinăm performanța website-ului și a pluginurilor noastre în diferite locații. De asemenea, noi utilizăm module cookie ca să înțelegem, să optimizăm și să cercetăm produse, funcționalități și servicii, inclusiv atunci când dumneavoastră accesați site-ul de pe alte website-uri, aplicații sau dispozitive, cum ar fi de pe computerul dumneavoastră de la serviciu sau de pe dispozitivul dumneavoastră. mobil.

    Website-ul utilizează module cookie pentru echilibrarea încărcăturii, pentru a se asigura că website-urile rămân în stare de funcționare.

    Pentru a vă furniza produsele noastre, folosim module cookie și alți identificatori pentru a colecta date despre utilizare și performanță.

 1. Când plasăm modulele cookie?

Utilizăm module cookie pe website-ul / website-urile noastre și pe aplicații mobile. Toate browserele care accesează acest website / website-uri vor primi module cookie de la noi.

 1. Care este durata de viață a unui modul cookie?

Durata de viață a unui modul cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Un modul cookie per sesiune va expira la închiderea sesiunii, iar un modul cookie permanent va expira într-o perioada mai lunga. Durata de viață a unui modul cookie nu îi este impusă niciunui utilizator. Ele pot fi blocate sau șterse în orice moment prin intermediul setărilor browserului. Durata de viață a fiecărui cookie se afla in lista de cookie-uri de la sfârșitul acestui document.

 1. Conțin modulele cookie date personale / Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul modulelor cookie?

Modulele cookie în sine nu solicită și nu dețin informații cu caracter personal. Ele nu pot identifica personal un utilizator de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea modulelor cookie doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator, îmbunătățind experiența de navigare pe Internet (de exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui website; păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

În cazul în care un modul cookie prelucrează date cu caracter personal, ne vom asigura că prelucrarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare și cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (GDPR).

 1. Ce tipuri de module cookie de la terți utilizăm?/ Ce sunt modulele cookie plasate de terți? („third party modul cookies”)

În afară de modulele cookie pe care website-ul le creează atunci când vizitați website-urile noastre, și terții pot să creeze module cookie în timp ce vizitați website-urile noastre În unele cazuri, aceasta se întâmplă deoarece am angajat terții pentru a furniza servicii în numele nostru, cum ar fi analiza website-urilor. În alte cazuri, paginile noastre web oferă conținut sau reclame de la terți, cum ar fi videoclipuri, știri sau reclame livrate de alte rețele de publicitate. Deoarece browserul dumneavoastră se conectează la serverele web ale acestor terți pentru a prelua conținutul, terții respectivi pot crea sau citi propriile modulele cookie de pe dispozitivul dumneavoastră și pot să colecteze informații despre activitățile dumneavoastră online, pe diferite website-uri sau servicii online. Terțele părți / Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului (proprietarului) website-ului.

 1. Controlul modulelor cookie

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea modulelor cookie pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a modulelor cookie să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când modulele cookie sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a modulelor cookie pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii modulelor cookie poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. De asemenea, este posibil ca aceasta să vă împiedice să salvați setările dumneavoastră personalizate, cum ar fi informațiile de intrare în cont.

În plus, anumite caracteristici ale produselor noastre depind de modulele cookie. Spre exemplu, dacă optați pentru blocarea modulelor cookie, s-ar putea să nu reușiți să vă conectați sau să utilizați acele funcții și preferințele care depind de modulele cookie se pot pierde. Dacă decideți să ștergeți modulele cookie, setările și preferințele controlate de acestea, inclusiv cele legate de reclame, vor fi șterse și poate fi necesară recreerea acestora.

Instrucțiunile pentru blocarea sau ștergerea modulelor cookie din browsere pot fi disponibile în documentația fiecărui browser privind confidențialitatea sau de ajutor.

 1. Ce aveți de făcut dacă nu doriți setarea modulelor cookie sau dacă doriți eliminarea acestora?

Dacă nu doriți să acceptați module cookie, puteți să modificați setările browserului pe computerul dumneavoastră sau pe alte dispozitive utilizate ca să accesați serviciile noastre. Majoritatea browserelor asigură de asemenea funcționalitatea care vă permite să analizați și să ștergeți module cookie. Rețineți că website-ul nostru nu va funcționa adecvat fără module cookie.

Producătorii de browsere asigură pagini de asistență privind gestionarea modulelor cookie în produsele lor. Pentru mai multe informații, vizualizați mai jos.

Pentru alte browsere, vă rugăm să consultați documentația furnizată de producătorul browserului.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum să vizualizați tipurile de module cookie care au fost instalate și cum să le administrați și să le ștergeți, vizitați wikipedia.org,http://www.youronlinechoices.com/ro, http://www.allaboutmodul cookies.org/ sau www.aboutmodul cookies.org.

 1. Alte resurse utile

Ca să aflați mai multe despre utilizarea modulelor cookie de către firmele de publicitate, utilizați linkurile următoare:

Lista cookie-urilor utilizate de website-ul nostru

Cookie-uri pentru Cosul de cumparaturi

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 

POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care interacționați cu noi in legătură cu produsele și serviciile noastre, in calitatea dvs. de vizitatori sau utilizatori ai site-ului nostru online, aspecte stabilite de prevederile legislației europene și naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM?

Societatea Waha Continuum SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Agricultori nr.66, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/1633/2019, CUI 40613764  (denumită in continuare “Societatea” sau „noi”).

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care este destinată să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate pentru ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și vom modifica și această politică de confidențialitate în consecință.

 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:

 • vizitatorii www.wahafestival.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează magazinul online;
 • vizitatorii www.wahafestival.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea cumpărării unor bilete, abonamente sau vouchere comercializate de Societate, fără a avea înregistrat un cont in magazinul online, sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare bilete/abonamente/vouchere; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • utilizatorii website-ului nostru, persoanele clienți sau potențiali clienți care sunt membrii ai site-ului online, ce au înregistrat un cont de utilizator in cadrul website-ului www.wahafestival.ro și care utilizează magazinul online pentru diverse servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comanda; cumpărare bilete/abonamente/vouchere; retur bilete/abonamente/vouchere și primirea contravalorii acestora; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
 1. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor site-ului online wahafestival.ro prin asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul site-ului online wahafestival.ro;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, facturarea acestora; si gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • încheierea contractelor de asigurare pentru biletele e-ticket (eBilet) si abonamente pentru festivaluri, achiziționate numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro;
 • soluționarea eventualelor retururi ale produselor cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea site-ului online wahafestival.ro și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 • transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimente, actualizări, alerte de securitate și notificări de cont;
 • marketing și publicitate;
 • securitatea și paza dumneavoastră și a produselor pe care le comercializăm (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet);
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.

 1. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRA?

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt:

 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind crearea și administrarea contului de utilizator online in cadrul site-ului online wahafestival.ro; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre achiziționate numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro; soluționarea eventualelor retururi ale produselor cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimentele/spectacolele/concertele/competițiile si jocurile sportive), actualizări;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând in oferirea accesului și utilizării serviciilor site-ului online wahafestival.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării site-ului online www.wahafestival.ro și experienței utilizatorilor și clienților; marketing si publicitate; securitatea și paza pentru persoane și pentru produsele comercializate (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, fără sunet); prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor de bilete; prevenirea si combaterea violentei in cazul competițiilor si jocurilor sportive justificate de gradul de risc al acestora;
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale (ex. verificarea vârstei participanților la evenimente in cazul vânzărilor de băuturi alcoolice); apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
 1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor site-ului online wahafestival.ro – este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a site-ului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul site-ului online: adresa de email; Netransmiterea acestei informații va face imposibilă crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), comercializate in magazinul online wahafestival.ro, prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea acestora și transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind evenimentele/spectacolele/concertele): nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare (in cazul solicitării livrărilor prin curier), date bancare, codul numeric personal (CNP) – in situații limitate (in cazul competițiilor/jocurilor sportive) conform legilor in vigoare sau in baza intereselor legitime; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi și dumneavoastră, in magazinul nostru online;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre (bilete, abonamente, vouchere), comercializate prin casierii proprii sau in rețeaua noastră de magazine partenere: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date bancare, codul numeric personal (CNP) – in situații limitate (in cazul competițiilor/jocurilor sportive) conform legilor in vigoare sau in baza intereselor legitime; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare intre noi și dumneavoastră, emiterea facturii fiscale sau procesarea unui eventual retur și rambursarea contravalorii produsului achiziționat;
 • încheierea contractelor de asigurare pentru biletele e-ticket (eBilet) și abonamente pentru festivaluri, achiziționate de dvs. numai prin intermediul site-ului online wahafestival.ro, și emiterea certificatelor de asigurare, cu ajutorul partenerului nostru terț (societate de asigurări): nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa si codul numeric personal (CNP); Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de asigurare intre societatea de asigurare si dumneavoastră;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dumneavoastră;
 • marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, preferințe data nașterii și adresa (județ, oraș); Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră, conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte și promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea „Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes sa le achizionați;
 • securitatea și paza dumneavoastră și a produselor pe care le comercializăm, conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător in magazine: înregistrări video, fără sunet, in cazul in care ne vizitați casieriile proprii.

Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dumneavoastră in mediul online și în magazine și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

 1. CUM VA UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta magazinul online www.wahafestival.ro, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile wahafestival.ro) și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea site-ului online www.wahafestival.ro. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta site-ul online www.wahafestival.ro pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați site-ul online www.wahafestival.ro;
 • a opera, proteja, îmbunătăți și optimiza site-ul online www.wahafestival.ro și experiența utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 • a oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
 • a vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulari evenimente, alerte de securitate și notificări de cont;
 • a vă informa, prelua comenzi și soluționare a eventualelor retururi și rambursarea contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea site-ului online www.wahafestival.ro și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dumneavoastră.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile și cu consimțământul dumneavoastră;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
 • securitatea si paza dumneavoastră si a produselor pe care le comercializăm, conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător – înregistrări video, fără sunet, in cazul in care ne vizitați casieriile proprii;
 • prevenirea si combaterea violentei in cazul competițiilor si jocurilor sportive justificate de gradul de risc al acestora;

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea site-ului online www.wahafestival.ro și pentru a măsura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. (inclusiv informații despre campaniile și serviciile noastre sau partenere) și despre publicitatea media prin intermediul unor platforme sociale precum Facebook sau Google);
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre;
 • administrare sondaje, concursuri sau alte activități promoționale sau evenimente sponsorizate sau gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • înscrierea la newsletter prin e-mail; aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs sau serviciu achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite promoții dacă nu aveți un cont de utilizator online;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe in cadrul site-ului online www.wahafestival.ro.

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dumneavoastră.

Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, ​​abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul său legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

 1. CAT VA STOCAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și serviciile achiziționate, a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • dacă este vorba despre date la care dumneavoastră aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră le veți șterge ( ex. ștergerea contului de pe website-ul nostru);
 • dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizării serviciilor site-ului online wahafestival.ro – pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online;
 • marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online cat si pentru o perioada de 2 ani după închiderea acestuia sau pana in momentul in care se soluționează obiecțiunile dvs. cu privire la aceasta prelucrare; sau pe perioada abonării la newsletter pana la data dezabonării de la acest serviciu;
 • pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs. – datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului;
 • informare si preluare comenzi; solutionarea eventualelor retururi si rambursarea contravalorii produselor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate – pe perioada soluționării retururilor si rezolvarii diverselor solicitări/reclamații; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 1. UNDE VA TRANSMITEM/TRASFERAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;
 • informațiile dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea dumneavoastră de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați la contul dumneavoastră de client din contul dumneavoastră social media. Conectând contul dumneavoastră de client și contul dumneavoastră social media, ne autorizați să împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de confidențialitate a site-ului social media;
 • putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dumneavoastră;
 • putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • in cazul în care alegeți sa plătiți produsele noastre in cadrul site-ului online www.wahafestival.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmite procesatorilor de plăti electronice, care nu ne va transfera datele dvs. bancare in nicio situație. Pentru orice plângeri si sesizări legate de aceste informații sau modalitatea in care se desfășoară o plata online, vă rugăm să contactați direct procesatorii de plăti;
 • in cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate. In cazul in care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat in acest sens.

 1. CUM ALEG CE PROMOTII PRIMESC?

Societatea noastră dorește să comunice cu dumneavoastră numai dacă v-ați exprimat sau vă exprimați acordul (consimțământul) in acest sens.

Exista însă și posibilitatea ca societatea noastră să vă transmită oferte personalizate in cazul in care ați efectuat cel puțin o dată o comandă in magazinul nostru online www.wahafestival.ro, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter sau in cazul in care aveți un cont de utilizator online creat in website-ul nostru www.wahafestival.ro (existând o relație contractuală de utilizare a website-ului www.wahafestival.ro), având la bază interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f din GDPR).

Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale și evenimente de vânzări, puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente in fiecare newsletter trimis de către noi.

 1. CUM PROTEJAM DATELE COPIILOR?

Atenționăm vizitatorii si utilizatorii in mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului nostru online de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In situațiile excepționale, in care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista această prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Răspunderea pentru utilizarea magazinelor online de către copii aparține in exclusivitate părinților.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dumneavoastră din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și/sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastră.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastră dispozitive pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul dumneavoastră de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosiți site-ul și serviciile noastre; produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre.

Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastră alegerile privind publicitatea online.

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

O detaliere a modului in care folosim cookies-urile in relația cu utilizatorul se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies regăsită la următorul link: https://www.wahafestival.ro/info/despre-noi/cookies/

 1. CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dumneavoastră cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terță parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dumneavoastră, inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

 1. CE MASURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe website-ul nostru www.wahafestival.ro, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru cumpărături online pe www.wahafestival.ro, vă rugăm să ne trimiteți comanda prin email la: wahafestival@gmail.com.

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

“Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru.

 1. CUM ACCESATI SAU SCHIMBATI INFORMATIILE PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.

 1. CUM NE PUTETI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă electronică.

 1. CE DREPTURI AVETI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către Waha Continuum S.R.L., precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către wahafestival@gmail.com sau pe suport hârtie la sediul Societății, in Str. Agricultori 66, Bucuresti, Sector 2.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

In egală măsură, aveți dreptul sa va adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă in domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 

 

Por supuesto, cuanto más grande es la pantalla, más agradable es la experiencia de juego móvil, pero aparte de eso, no hay diferencias entre los mejores teléfonos Android nuevos y los de buen presupuesto. Located about 14 miles east of downtown Tulsa, Oklahoma, the Hard Rock Hotel & Casino Tulsa provides an excellent getaway destination for groups and other leisure travelers in the Sooner State. SO no more plastic waste using those little bottles mejoresonlinecasino.org. Not only are they very engaging and speak multiple languages, but you’ll also see a fair selection of Tattoos and Piercings.

Students who require assistance in the writing process may be wondering how they can essay writing service get it. It’s best to check out a paper writing service which can offer the necessary academic support. There are numerous advantages of a professional writing service. Writers can interact with the clients in person, share details about the essay’s flow and presentation, and discuss specific formatting requirements. It is also possible to discuss the issues you are having with the quality assurance team to ensure your work has no plagiarism issues, quotes sources in a correct manner, and conforms to the highest standards of academic excellence.

An excellent composition writer can organize the ideas they have. Planning allows them to be aware of the writing process , and to stay focused. Before you start writing there are a couple of questions you should ask. The first is who your principal character is, and where they are located. And, also, what’s the goal of your composition – inform, persuade or to entertain. Also, it is important to be aware of the various parts and how they are organized. The English composition consists of essay writter three components of a title, introduction and an body. There is also a conclusion.