Anul acesta zona de Healing din cadrul Festivalului Waha va găzdui un spațiu axat pe Trezirea Matricei de Lumină și Activarea Inimii Sacre din noi, ce vor opera în mod consecvent din Iubire.

Veniți și experimentați spațiul în care terapeuții, vindecătorii și sufletele iluminate care au ales un stil de viață bazat pe auto-învățare vor împărtăși explorările despre natura noastră energetică și subtilă prin diferite metode.

Descoperiți-vă cu Respirația Holotropică * Mișcarea ecstatică conștientă * Yoga (inclusiv de cuplu si pentru copii) * Tai Chi Qigong Shibashi * Vindecarea prin sunet de Didgeridoo * Constelații familiale * Euritmie * Vindecarea prin sunet si voce si multe altele!

Pentru cei care caută seninătate și relaxare profundă, va exista o zonă dedicată diferitelor tipuri de terapii: masaj holistic, reflexoterapie, remedii florale Bach reflexologie, terapie cu baruri de acces, pentru a numi doar câteva.

Vino sa iei contact cu matricea ta interioara, pentru a-ți manifesta întregul potențial, pentru a te reinventa și pentru a aduce lumina Divinului în viața ta!

Cu strălucire și vibrații înalte, va asteptam cu drag in Wahaland!

This year, the Healing Area within Waha Festival will host a space focused on Awakening the Light Body Matrix and Activating the Sacred Human Heart, operating consistently from Love.

Come and experience the space where therapists, healers and luminaries who have chosen a lifestyle based on self learning will share their explorations about our energetic and subtle nature through various methods.

Discover yourself with Holotropic Breathing * Conscious Ecstatic Movement * Yoga (including Couples and Kids Yoga) * Tai Chi Qigong Shibashi * Didgeridoo Sound Healing * Family Constelations * Eurythmic movement * Sound and Voice Healing and more!

For those seeking serenity and deep relaxation there will be an area dedicated to different kinds of therapies: holistic massage, reflexotherapy, Bach floral remedies, reflexology, access bars therapy, to name just a few.

Get to know your inner wiring to manifest your full potential, reinvent yourself and bring in the light of the Spirit in your life!

With radiance and high vibes dear ones, see you in Wahaland!